Biotopia

I sommeren 2019 blev jeg inviteret til at lave projekt Biotopia på musik / kultur festivalen Himmelstorm,ved øko-landsbyen Dyssekilde i nordsjælland, som dette år havde temaet “Opsang”. Værket består af to tresidet egetræssøjler, hvori der er monteret solcelle lys og orange plexiglas. På fem ud af seks sider er der graveret motiver af henholdsvis insekt- plante- og svampearter, som i følge den danske rødliste er akut truede. Den sjete side er en mindetavle, graveret med alle navnene på de truede arter.

Close Menu